Domain & Hosting

Bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting

Hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp, www, nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Lý do bạn phải thuê Web hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định mỗi khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP).

Ngoài hosting Linux và Windows thông dụng cho website doanh nghiệp, website thương mại điện tử,...với dụng lượng từ 1Gb đến 10Gb. Chúng tôi còn cung cấp các dạng hosting chuyên dụng được cấu hình riêng hỗ trợ cho code WordPress, Joomla, Java,...việc sử dụng đồng bộ hosting chuyên dụng này với ngôn ngữ lập trình giúp website bạn hoạt động ổn định cũng như cải thiện tốc độ so với các hosting khác.

1,369.000

P1

700 Mb
15 Gb
0
10
1
5
1,769,000

P2

1,2 Gb
50 Gb
1
Không giới hạn
2
10
2,469,000

P3

4 Gb
Không giới hạn
2
Không giới hạn
6
Không giới hạn
2,969,000

P4

6 Gb
Không giới hạn
3
Không giới hạn
9
Không giới hạn

Domain

Domain (tên miền) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty hoặc thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Tên miền có hai dạng tên miền quốc gia và tên miền quốc tế:

- Tên miền quốc tế dạng: www.tenthuonghieu.com (.net, .biz .org, .info...).

- Tên miền quốc gia dạng: www.tenthuonghieu.vn (hoặc .com.vn, .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn...).

.vn

Chọn

470,000

.com.vn

Chọn

340,000

.edu.vn

Chọn

200,000

.com

Chọn

250,000

.net

Chọn

250,000

.info

Chọn

320,000